جاده یزد-تهران، نرسیده به پمپ بنزین حاجی آباد
035-8413868
بایگانی