گزارش تصویری هجدهمین نمایشگاه دام و طیور تبریز1399

>> گزارش تصویری نمایشگاه مبلمان شهری یزد (سال 98)

بازدید مدیرکل بانک ملت استان یزد از شرکت تولیدی اسفنجرد یزد

بازدید جناب آقای دکتر ریاحی مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یزد از شرکت تولیدی اسفنجرد یزد

بازدید جناب آقای هادی هادی نسب فرماندار محترم اشکذراز شرکت تولیدی اسفنجردیزد