جاده یزد-تهران، نرسیده به پمپ بنزین حاجی آباد
035-8413868
تهران ، ولیعصر
021-987654

گفتاوردها