کارا لودر مدل KL250m

صفحات اضافی

طول : ۸۳۰ میلیمتر ارتفاع : ۴۰۰ میلی متر وزن : ۲۶٫۶ کیلوگرم

کفی حمل بار

طول : ۵۰۰ میلی متر عرض : ۵۰۰ میلی متر ضخامت : ۲۱ میلی متر وزن : ۱۹ کیلوگرم